Pot karnijskih cerkva

Narava, zgodovina, umetnost in duhovnost v Karniji

Šesti odsek

Pot se večinoma vije po asfaltirani cesti, razen v osrednjem delu, kjer v smeri jug-sever prečka grič, od koder je lep razgled najprej nad Dolino Tilmenta, nato nad Dolino Degana s privlačnim pogledom na značilne vasice med obema vodotokoma. ....Nadaljuj branje

Povzetek odsekov

Izhodišče Invillino -VillaSantina
Cilj Enemonzo
Težavnost Turistična pot
Dolžina 10.2 km
Čas pohoda 3 h, 40 minute
Okolje Spodnji gorski predeli
Izpostavljenost različno
Višinska razlika vzpona 295 m
Višinska razlika sestopa 262 m
Kartografski podatek Tabacco 13 (1:25.000)
Izviri DA
Možnost kolesarjenja DA
Možnost jahanja DA
Navzočnost podeželske cerkve DA
Prenos zemljevida (PDF) Prenos GPS datoteke (KML)

Opis poti

 


Ta del poti gre skozi naseljeno področje in različne karnijske dolinske vasi. Večinoma je pot speljana po asfaltirani cesti, razen v osrednjem delu, ki preide vzpetino v smeri jug – sever in nudi panoramski razgled najprej proti dolini reke Tilment in za tem proti dolini reke Degano ter značilne poglede na vasi med obema rečnima tokovoma. Med potjo opazimo najrazličnejše rastlinske vrste: od tistih, ki bolj ljubijo suhe predele (črni gaber – Ostrya carpinifolia, črni jesen – Fraxinus ornus, navadna leska – Corylus avellana) vse do visokodebelnih dreves (bukev – Fagus sylvatica, beli gaber – Carpinus betulus, beli jesen – Fraxinus excelsior, dob – Quercus robur in kako rdečo smreko – Picea abies (L.) Karst). Ko sestopamo proti kraju Raveo in za tem proti  Enemonzu, prehodimo mnogo področij, ki so bila nekoč travniki, danes pa so pogozdena. 


 

Pieve (Cerkev) sv. Hilarija in Tacijana

Cerkve sv. Hilarija in Tacijana naj bi ustanovili v 11. ali 12. stoletju, v času, ko se je cerkev iz Enemonza združila s kapitljem sv. Feliksa in Fortunata v Ogleju. Sedanja stavba kaže verno obliko prenove iz 18. stoletja; prav tako številna cerkvena oprema in slike. Glavni oltar iz l. 1738 je iz sivega in rdečega marmorja; ob straneh sta postavljena kipa naslovnih dveh svetnikov. Ta sta upodobljena tudi na sliki v prezbiteriju. Stenske slike na stropu ladje – delno jih je poškodoval potres iz l. 1976 – je izdelal slikar Antonio Fabris iz Osoppa v letih od 1855 do 1856.

Odpiralni čas:

Cerkev je od maja do septembra odprta ob vsakem koncu tedna in ob morebitnih slavnostih ali dogodkih, ki jih navajamo v nadaljevanju. Kdor bi želel cerkev obiskati na katerikoli drugi dan ali zunaj odpiralnega časa, lahko zaprosi za izredno odpiranje., klikni tukaj

Dodatne informacije