Pot karnijskih cerkva

Narava, zgodovina, umetnost in duhovnost v Karniji

Sedmi odsek

Ta odsek je prijetna povezava hoje po blagih pobočjih med dvema nizkogorskima karnijskima vasicama. Tu premagujemo neznatno višinsko razliko po morenskem gričevju na levm bregu reke Tilment, za tem pa se postopoma začenja vzpon nad Dolino Tilmenta. ....Nadaljuj branje

Povzetek odsekov

Izhodišče Enemonzo
Cilj Socchieve
Težavnost Turistična pot
Dolžina 6.1 km
Čas pohoda 2 h, 20 minute
Okolje Spodnji gorski predeli
Izpostavljenost jugovzhodno, zahodno
Višinska razlika vzpona 147 m
Višinska razlika sestopa 137 m
Kartografski podatek Tabacco 13 (1:25.000)
Izviri NE
Možnost kolesarjenja DA
Možnost jahanja DA
Navzočnost podeželske cerkve DA
Prenos zemljevida (PDF) Prenos GPS datoteke (KML)

Opis poti

 


Ta del pešpoti je prijetna povezava med dvema karnijskima vasema v nižjih gorskih predelih. Po progi, ki poteka po levi brežini Tilmenta, se približamo kraju, kjer se ta rečna dolina dvigne. Hoja nas vodi čez plitvino, hodimo po položnih strminah starodavnih morenskih gričev, kjer se izmenjujejo travniki in pogozdena področja z listavci in iglavci s pisano živalsko druščino (srne, merjasci, divji zajci, lisice in jazbeci).


 

Pieve (Cerkev) Marijinega oznanjenja

Na enega izmed gričev je postavljena cerkev Marijinega oznanjenja. Gosto in bujno rastlinstvo daje tu še večji poudarek sugestivnemu okoljskemu kontekstu. Ta cerkev je starodavna, čeprav datuma ni mogoče natančno dokumentirati. Vse do 20. stoletja je doživela vrsto različnih sprememb: freske ladje in prezbiterija so iz leta 1940, glavni oltar iz rdečega marmorja pa je nastal v 18. stoletju. Ob straneh sta kipa angela oznanjevalca in Marije Device. V kraju Socchieve se je rodil slikar Gianfrancesco iz Tolmeča, katerega freske iz 15. stoletja krasijo votivno kapelico ob cesti, ki vodi k cerkvi Marijinega oznanjenja, in bližnjo cerkev sv. Martina, katero se na vsak način splača obiskati

Odpiralni čas:

Cerkev je od maja do septembra odprta ob vsakem koncu tedna in ob morebitnih slavnostih ali dogodkih, ki jih navajamo v nadaljevanju. Kdor bi želel cerkev obiskati na katerikoli drugi dan ali zunaj odpiralnega časa, lahko zaprosi za izredno odpiranje., klikni tukaj

Dodatne informacije