Pot karnijskih cerkva

Narava, zgodovina, umetnost in duhovnost v Karniji

Podeželske cerkve

Fotografija cerve

Podeželske cerkve so bile s svojo arhitekturo, ki je v stoletjih doživela mnoge spremembe, posebne ustanove, katerih vloga je danes večini ljudi neznana. Danes so le spomin na evangelizacijo starodavnih gorskih ljudstev. Podeželske cerkve so samotno stale na hribih in vzpetinah kot nekakšni utrjeni stražarji, ki so pazili na skupnost in na vasi pod seboj; ščitile so življenje tistih kristjanov, katere so zastopale, in upravljale njihovo skupnost širše, ne le v duhovnem smislu.


V Karniji je bilo deset takih cerkva, ki so nastale in cvetele med 5. in 14. stol., dokler se niso zaradi demografskega porasta začela porajati župnišča in prav zaradi tega se je postopoma začela brisati osnovna funkcija podeželskih cerkva. Danes te cerkve izpričujejo zgodovinski in arheološki spomin; v sebi hranijo čudovite umetnine, ki pričajo o verski vitalnosti gorskih prebivalcev.Preko ta link lahko poiščete podrobnejši opis podeželskih cerkva. Lahko pa postopoma spoznate posebej vsako cerkev, ki jo srečate na poti.

Cerkve na Poti: