Pot karnijskih cerkva

Narava, zgodovina, umetnost in duhovnost v Karniji

Credits

Pobudniki projekta:

Promocijske ustanove:Glavna bratovščina sv. Duha v San Pietro in Carnia "Pieres Vives", pri "Cjase Emmaus", Imponzo (Tolmeč); Videmska nadškofija

V sodelovanju z :Ravnateljstvo za aritektonsko dediščino Furlanije – Julijske krajine, Ravnateljstvo za zgodovinske, umetniške in etnoantropološke dobrine Furlanije – Julijske krajine; Videmska univerza; Carnia Welcome; Državna gozdna uprava; Gozdna uprava Dežele Furlanije-Julijske krajine; Skavti AGESCI F-Jk.; Club Alpino Italiano (Italijanski planinski klub).

Žpnije: Cavazzo-Cesclans; Enemonzo; Forni di Sotto; Illegio; Imponzo; Invillino; Luincis; Sauris; Socchieve; Tolmezzo; Villa di Verzegnis; Zuglio.

Občine: Cavazzo Carnico; Enemonzo; Forni di Sotto; Ovaro; Sauris; Socchieve; Tolmezzo; Verzegnis; Villa Santina; Zuglio


Podporne ustanove: Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina; Videmska pokrajina; Videmska gospodarska zbornica; Fundacija CRUP; Čedajska banka.

Zamisel in načrtovanje poti: Filippo Bonina, Pietro Cosatti, Don Giordano Cracina, Francesco Danuso, Mario Vida. Con il contributo di Bruno Mongiat.

Pregled stez: Filippo Bonina, Bruno Cescutti, Giovanbattista Cosatti, Pietro Cosatti, Francesco Danuso, Bruno Mongiat, Mario Vida.

Naturalistiòno-botanični pregledi: Emilio Gottardo in Enrico Marinelli (Gozdna nadzornika); Miriam Bragagnolo, Sara Fadi in Simona Scarsini (Gozdne funkcionarke); gozdne straže Gozdne uprave Dežele F-Jk.
Vsebinska produkcija:

Poročila z opisom poti: Bruno Mongiat

Opis posameznih cerkva: Don Giuseppe Carniello

Editing in koordinacija besedil, redakcija drugih besedil : Melania Lunazzi

Risanje googlovih map, kolacioniranje, izbor in obdelava podob in merjenje višinskih razlik: Filippo Bonina

Fotografije:Videmska nadškofija ; Bruno Mongiat; Mario Vida.

Zamisel logotipa, oblikovanje panojev, table: Bruno Cescutti, Studio Grafico Vidoni - Leschiutta Giuliano - Tipografia Moro

Angleški prevod: David Katan, Filippo Bonina

Nemški prevod: Renate Pirker, Elisabeth Finelli, Daniela Bastianutti

Slovenski prevod: Jelka Daneu Cvelbar, Ezio Gosgnach, Giorgio Banchig

Francoski prevod: Donatella Roulin

Furlanskega prevajanje: Renato Cracina

Prevajanje koordinator, Urejanje: Filippo Bonina
Realizacija spletnih strani:

Študija uporabniških izkušenj: Stefano Maraspin - MV Associati, Filippo Bonina

Web Design: Nicola Pressi - Elemind Web Agency

Sistem upravljanja vsebin: Diego Drigani, Stefano Valle - MV Associati